Toepassingsgebied

Deze website en bijhorende cookies worden beheerd door Upfront B.V. met maatschappelijke zetel te rue de l’Industrie 15 in 1400 Nivelles en KBO-nummer BE 0480.116.544.Wij handelen als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij de persoonsgegevens van de gebruikers van onze online omgeving verwerken door middel van cookies.

Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG of GDPR) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten met betrekking tot die persoonsgegevens.

Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen door middel van cookies en hoe wij uw gegevens gebruiken nadat u onze website hebt bezocht via een desktop computer, tablet, smartphone of ander medium waarop de cookies geïnstalleerd worden

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten en informatie opslaan, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone wanneer u onze website bezoekt. Cookies kunnen persoonsidentificerende gegevens bevatten, maar dit is niet steeds het geval.

Wanneer u de website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, zal deze cookie informatie versturen naar de website zodat de website uw browser herkent en bijvoorbeeld uw taalvoorkeur kan onthouden. Sommige cookies maken het ook mogelijk om bepaalde functies op een website mogelijk te maken of om te meten hoe de websitebezoekers onze website gebruiken zodat wij deze informatie kunnen gebruiken om de website te optimaliseren.

Cookies hebben vaak een vervaldatum met als gevolg dat ze automatisch worden verwijderd na een bepaald tijdstip. Sommige cookies worden onmiddellijk na het sluiten van de browser verwijderd, zoals de sessiecookies, terwijl andere cookies voor een langere periode op uw toestel blijven staan.

Welke soorten cookies gebruiken we en waarom?

Strikt noodzakelijke / essentiële en functionele cookies

De strikt noodzakelijke cookies zijn van essentieel belang om op de website te kunnen navigeren en gebruik te maken van de geboden functies. Functionele cookies onthouden de keuzes die u hebt gemaakt, zoals het land van waaruit u de website bezoekt, taalkeuze en zoekparameters. Zonder die cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw inloggegevens of de items van een winkelmandje niet worden geleverd. Deze cookies zorgen er dus voor dat wij u een aangenamere ervaring kunnen bieden die beter aansluit op uw keuzes. Deze cookies kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.

Deze cookies kunnen we installeren zonder uw toestemming te vragen.

Cookie

Bron

Doeleinde / Functie

Vervaldag

dnn_IsMobile

Upfront

Bewaart of de gebruiker de site opent via een mobiel toestel.

Sessieduur

.ASPXANONYMOUS

Upfront

Gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden die niet aangemeld zijn op de website.

69 dagen

language

Upfront

Houdt de taal van de gebruiker bij.

Sessieduur

marketingCookiesAccepted

Upfront

Houdt bij of de gebruiker marketingcookies heeft aanvaard.

1 jaar

cookiesAccepted

Upfront

Houdt bij of de gebruiker analytische cookies heeft aanvaard.

1 jaar

Cookies voor analytische en statistische doeleinden

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken. Deze cookies gebruiken we om te achterhalen hoe klanten op onze website terechtkomen, hoe ze surfen op of gebruikmaken van onze website en wat kan worden verbeterd zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.

Wij maken ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoekduur, de bekeken pagina's, enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en om de inhoud en de waarde van onze website te verbeteren. Meer informatie over de manier waarop Google uw informatie verwerkt vindt u op – de Google Analytics webpagina. Voor het gebruik van deze "third party" cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk uw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven

Cookie

Bron

Doeleinde / Functie

Vervaldag

_ga

Google Analytics

Onderscheidt unieke gebruikers.

2 jaar

_gat

Google Analytics

Beperkt het aantal verzoeken dat je browser verstuurt om de servers van Google niet te overbelasten.

1 dag

_gid

Google Analytics

Bewaart het surfgedrag van unieke gebruikers.

1 dag

__utm.gif

Google Analytics

Bewaart details over computer en webbrowsers van unieke gebruikers.

Sessieduur

__utma

Google Analytics

Bewaart het aantal paginabezoeken en de datum van het eerste en van het meest recente bezoek van unieke gebruikers.

2 jaar

__utmb

Google Analytics

Onthoudt het toegangstijdstip tot de website om de duur van een bezoek van unieke gebruikers te berekenen.

1 dag

__utmc

Google Analytics

Onthoudt verlaten van de website om de duur van een bezoek van unieke gebruikers te berekenen, om na te gaan of een sessie actief moet blijven en om compatibiliteit met de oudere versie van Google Analytics (Urchin) toe te laten.

Sessieduur

__utmt

Google Analytics

Beperkt het aantal verzoeken dat je browser verstuurt om de servers Google niet te overbelasten.

1 dag

__utmv

Google Analytics

Onderscheidt het surfgedrag van unieke gebruikers.

1 dag

__utmz

Google Analytics

Achterhaalt op welke manier je de website bereikt hebt (welke zoekmachine, welke zoekterm, welke link).

6 maanden

collect

Google Analytics

Verzamelt gegevens over toestel en gedrag van unieke gebruikers en trackt dit over verschillende toestellen en marketingkanalen.

Sessieduur

_hjAbsoluteSessionInProgress

Hotjar

Deze cookie wordt gebruikt om de eerste paginaweergavesessie van een gebruiker te detecteren. Dit is een waar / onwaar-vlag die is ingesteld door de cookie.

30 minuten

_hjid

Hotjar

Hotjar-cookie die wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script belandt. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID, uniek voor die site, in de browser vast te houden. Dit zorgt ervoor dat het gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID.

365 dagen

_hjTLDTest

Hotjar

Wanneer het Hotjar-script wordt uitgevoerd, proberen we het meest algemene cookiepad te bepalen dat we moeten gebruiken, in plaats van de hostnaam van de pagina. Dit wordt gedaan zodat cookies kunnen worden gedeeld tussen subdomeinen (indien van toepassing). Om dit te bepalen, proberen we de _hjTLDTest-cookie op te slaan voor verschillende URL-substringalternatieven totdat het niet lukt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd.

Sessieduur

_hjIncludedInSessionSample

Hotjar

Deze cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de gegevensbemonstering die wordt gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van uw site.

30 minuten

_hjIncludedInPageviewSample

Hotjar

Deze cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de gegevensbemonstering gedefinieerd door de pageview-limiet van uw site.

30 minuten

_hjFirstSeen

Hotjar

Dit is ingesteld om de eerste sessie van een nieuwe gebruiker te identificeren. Het slaat een true / false-waarde op, die aangeeft of dit de eerste keer was dat Hotjar deze gebruiker zag. Het wordt gebruikt door opnamefilters om nieuwe gebruikerssessies te identificeren.

Sessieduur

_hjClosedSurveyInvites

Hotjar

Hotjar-cookie die wordt ingesteld zodra een bezoeker interactie heeft met een External Link Survey-uitnodigingsmodaal. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde uitnodiging niet opnieuw verschijnt als deze al is weergegeven.

365 dagen

_hjDonePolls

Hotjar

Hotjar-cookie die wordt ingesteld zodra een bezoeker een enquête voltooit met behulp van de widget On-site Survey. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde enquête niet opnieuw verschijnt als deze al is ingevuld.

365 dagen

_hjMinimizedPolls

Hotjar

Hotjar-cookie die wordt ingesteld zodra een bezoeker een On-site Survey-widget minimaliseert. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de widget geminimaliseerd blijft wanneer de bezoeker door uw site navigeert.

365 dagen

_hjShownFeedbackMessage

Hotjar

Hotjar-cookie die wordt ingesteld wanneer een bezoeker inkomende feedback minimaliseert of voltooit. Dit wordt gedaan zodat de inkomende feedback onmiddellijk als geminimaliseerd wordt geladen als de bezoeker naar een andere pagina navigeert waar deze is ingesteld om te worden weergegeven.

365 dagen

_hjRecordingLastActivity

Hotjar

Dit moet worden gevonden in Sessie-opslag (in tegenstelling tot cookies). Deze wordt geüpdatet wanneer een bezoekersregistratie start en wanneer er gegevens via de WebSocket worden verzonden (de bezoeker voert een actie uit die Hotjar opneemt).

Sessieduur

_hjUserAttributesHash

Hotjar

Gebruikersattributen die via de Hotjar Identify API worden verzonden, worden gedurende de sessie in de cache opgeslagen om te weten wanneer een attribuut is gewijzigd en moet worden bijgewerkt.

Sessieduur

_hjCachedUserAttributes

Hotjar

Deze cookie slaat gebruikersattributen op die worden verzonden via de Hotjar Identify API, wanneer de gebruiker niet in het voorbeeld is opgenomen. Deze kenmerken worden alleen opgeslagen als de gebruiker interactie heeft met een Hotjar Feedback-tool.

Sessieduur

_hjLocalStorageTest

Hotjar

Deze cookie wordt gebruikt om te controleren of het Hotjar Tracking Script gebruik kan maken van lokale opslag. Als dit kan, wordt in deze cookie een waarde van 1 ingesteld. De gegevens die zijn opgeslagen in_hjLocalStorageTest hebben geen vervaltijd, maar worden vrijwel onmiddellijk verwijderd nadat ze zijn gemaakt.

< 100 ms

hjViewportId

Hotjar

Dit slaat informatie op over de gebruikersviewport, zoals grootte en afmetingen.

Sessieduur

_hjRecordingEnabled

Hotjar

Dit wordt toegevoegd wanneer een opname start en wordt gelezen wanneer de opnamemodule wordt geïnitialiseerd om te zien of de gebruiker zich al in een opname bevindt in een bepaalde sessie.

Sessieduur

Targeting cookies of advertentiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgewoonten om advertenties beter te laten aansluiten op uw voorkeuren. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat u een bepaalde advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Deze cookies worden doorgaans geplaatst door netwerken van derde adverteerders. Ze onthouden de websites die u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. Zo doen we een beroep op externe bedrijven om u gerichtere advertenties te laten zien wanneer u andere websites bezoekt. U zal deze bedrijven kunnen raadplegen in onderstaande tabel.

Deze cookies worden enkel op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?

Wij kunnen de informatie die wij verkrijgen via cookies verwerken en delen met:

  • bedrijven die tot de groep behoren en/of met filialen van de groep; of
  • met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen of met organisaties waar u mee hebt ingestemd om informatie mee te delen, zoals Facebook of andere sociale media die handelen als verwerkingsverantwoordelijken; of
  • derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning en […]. Deze bedrijven krijgen toegang tot de informatie verwerkt via de cookies, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die zich in derde landen bevinden (buiten de Europese Economische Ruimte (EER)), d.w.z. Google Analytics in de USA en LinkedIn in de USA. Deze doorgifte van gegevens buiten de EER is rechtmatig indien de ontvanger van de gegevens zich bevindt in een land dat een passend beschermingsniveau biedt na een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Het is mogelijk dat sommige van die landen geen gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming hebben om het gebruik van uw persoonsgegevens te beschermen. In dit geval hebben wij onderzocht of passende voorzorgsmaatregelen zoals binnen de EU mogelijk zijn, bijv. door te voorzien in standaardcontractbepalingen. In specifieke gevallen vragen wij uw voorafgaande toestemming om uw persoonsgegevens buiten de EER door te geven. Voor meer informatie over de doorgifte van gegevens kan u terecht in onze privacy policy.

Verwijdering van cookies en bijkomende informatie over cookies

Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat bepaalde delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn.

Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de folder te vinden waar cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer beschikbaar zijn.

Via onderstaande links zal u meer uitleg vinden over het verwijderen van cookies per browser:

Firefox

Safari

Internet Explorer

Chrome

Firefox mobile

Safari (mobile)

Microsoft Edge

Meer informatie over cookies en het verwijderen ervan, vindt u op www.allaboutcookies.org, of surf naar www.youronlinechoices.eu waar behavioural advertising en online privacy verder worden toegelicht. Deze websites bestaan alleen in het Engels en zijn niet gelieerd aan onze website of onderneming.

Via de cookie-instellingen kunt u uw toestemming voor de installatie van cookies op elk moment geven, aanpassen of intrekken.

Uw rechten

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.
Indien u vragen hebt bij deze cookie policy of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken via de cookies of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan u contact met ons opnemen op:

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u niet tevreden bent met onze respons op uw verzoeken. Indien u meer algemene informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten en hoe deze uit te oefenen, kan u terecht op onze privacy policy: https://www.Upfront.be/privacy

Wijzigingen aan deze cookiepolicy

Wij kunnen deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft welke cookies worden gebruikt en hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.

Wenst u meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en het gebruik van onze website, consulteer dan onze privacy policy: https://www.Upfront.be/privacy.