Een IT-netwerk op maat

  • We vertrekken van uw noden en wensen

    We beginnen met enkele belangrijke vragen: wat wil u als bedrijf doen op het IT-netwerk? Hoeveel gebruikers zullen er zijn? En welke applicaties moeten erop draaien?

  • We gaan op zoek naar een integrale oplossing

    We kijken verder dan klassieke softwarepakketten. Daarbij denken we ook na over mogelijke toepassingen op het vlak van telefonie, VOIP, storage, Internet of Things, orderpicking, toegangscontrole, verwarmingssystemen, PLC en zelfs camerabewaking.

  • We ontwerpen een futureproof IT-netwerk

    Bij het ontwerp van uw netwerk houden we rekening met uw huidige situatie én met de toekomst. We onderzoeken welk type (onderlinge) bekabeling en aansluitingen u nodig heeft en bepalen de geografie van de datakasten/racks en switchen.

In 3 stappen naar een draadloos netwerk

Stap 1: een model van uw netwerk

Eerst bespreken we uw verwachtingen. Op basis van plattegronden van uw gebouwen tekenen we dan een driedimensioneel model. Daarbij brengen we mogelijke verzwakkingen of netwerkissues in kaart. Daarna maken we een simulatie met het aantal en type Access Points.

Stap 2: preconfiguratie

We komen ons model bij u toetsen aan de realiteit. Nadat we het geoptimaliseerd hebben, maken we een definitief design. We staan ook in voor de volledige preconfiguratie. Als uw bouw start, kunnen de onderaannemers aan de slag met alle gegevens. Eventueel kan u nog een beroep doen op ons om de bekabeling uit te meten en de glasvezelkabels te plaatsen.

Stap 3: gebruik van uw netwerk

We stellen het draadloos netwerk ter beschikking naargelang uw noden. In deze Network Access Control kennen we bepaalde rechten toe op het netwerk, met aandacht voor security, guest networks, Bring Your Own Device, orderpickingsystemen ...

Bent u ook opzoek naar een partner?